Přehlídka divadelní fotografie 2020

VÝZVA: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIVADELNÍ FOTOGRAFII

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje druhý ročník soutěže o nejlepší divadelní fotografii, do které se mohou přihlásit profesionální fotografové i studenti fotografie se snímky pořízenými na území České republiky v letech 2018 a 2019 v profesionální a studentské kategorii. Uzávěrka je 31. ledna 2020. 

Vyhlášení výsledků, předání cen a prezentace vítězných fotografií: duben 2020 v Divadle Komedie.

Soutěžní kategorie:

  1. PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFIE

Inscenace/divadelně-performativní projekt:

Maximální počet: 15 fotografií, respektive:3 série o nejvýše 5 fotografiích v každé z nich. Přihlášeny mohou být i samostatné snímky či série o menším počtu snímků.

Fotografie budou dodány jak v tištěné (rozměr delší strany fotografie nesmí přesáhnout 40 cm), tak v elektronické podobě.

Přihláška – profesionální kategorie

  1. STUDENTI OBORU FOTOGRAFIE

Volná tvorba s divadelní tematikou.

Sekce je určena pro studenty fotografických oborů do 30 let. Jeden účastník může přihlásit maximálně 7 fotografií (např. fotografie z inscenace, ze zákulisí, ze čtené zkoušky nebo portrét účinkujících či inscenátorů).

Fotografie budou dodány jak v tištěné (rozměr delší strany fotografie nesmí přesáhnout 40 cm), tak v elektronické podobě.

Přihláška – studentská kategorie

Uzávěrka je 31. ledna 2020.

Stanovy soutěže

Více informací na www.divadelnifotografie.cz nebo na www.facebook.com/divadelnifotografie

Pořadatel: Institut umění – Divadelní ústav
Praha 1, Celetná 17, 110 00
Kontaktní osoba: Denisa Šťastná, 605 412 819, denisa.stastna@idu.cz

organizátoři projektu | partneři projektu

© 2019 Česká Divadelní Fotografie