Soutěž

Přehlídka divadelní fotografie

Institut umění – Divadelní ústav pořádá soutěžní Přehlídku divadelní fotografie od roku 2018. První ročník se konal u příležitosti rozsáhlé výstavy Česká divadelní fotografie 1859 – 2017 v pražském Obecním domě. Inspirací se staly obdobně zaměřené zahraniční přehlídky, od slovenského Bienále divadelnej fotografie až po Mezinárodní trienále divadelní fotografie v srbském Novém sadu, kde v minulosti mnoho českých fotografů získalo ocenění (Vilém Sochůrek, Jaroslav Krejčí, Viktor Kronbauer a další).

IDU se mapováním tohoto oboru věnuje systematicky již více než 10 let a zprostředkovává ho odborné i laické veřejnosti, a to jak prostřednictvím výstav a publikací, tak v rámci Virtuální studovny (https://vis.idu.cz/Photos.aspx). Divadelní fotografie, odhlédnuto od její estetické role, je mnohdy jedním z mála pramenů vedoucím k poznání historie (nejen) českého divadla. Záměrem přehlídky je tedy také podat globálnější pohled na současnou divadelní tvorbu. První ročník Přehlídky koncipované jako bienále obeslalo 121 soutěžících a pětičlenná porota, reprezentující různé profese umělecké teorie i praxe spjaté s divadlem, vybírala z překvapivého počtu 1348 fotografií.

Do druhého ročníku soutěže mohou být zaslány pouze fotografie pořízené v letech 2018 a 2019 na území České republiky ve dvou kategoriích: profesionální a studentské. Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2020 a vyhlášení výsledků, předání cen a prezentace vítězných fotografií proběhne v dubnu 2020 v pražském Divadle Komedie. Přehlídka divadelní fotografie je rozdělena do dvou kategorií – profesionální a studentské a stejně jako u prvního ročníku je zcela anonymní. Vedle hlavních cen vybraných porotou, bude udělena zvláštní Cena CZECH PHOTO.

Text vyhlášení, propozice, přihlášky a stanovy druhého ročníku Přehlídky divadelní fotografie.

organizátoři projektu | partneři projektu

© 2019 Česká Divadelní Fotografie